Časopis

V čísle 1/2016 naleznete mimo jiné tyto příspěvky renomovaných autorů:

 • DPH u nemovitých věcí v roce 2016 (Ing. Václav Benda)
 • Úvaha nad sankčním systémem v oblasti kontrolních hlášení podle zákona o dani z přidané hodnoty (JUDr. Daniel Hušek, Mgr. Ing. Soňa Kelnerová)
 • Daň z příjmů fyzických osob od 1. 1. 2016 (Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.)
 • Vztahy České republiky a Lichtenštejnského knížectví v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2016 (Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.)
 • Podnikání ve společnosti z hlediska daně z příjmů (Ing. Eva Sedláková)
 • Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2015 (Ing. Petr Vrána)
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2015 (Jaroslava Filipová)
 • Evidence tržeb v České republice (část 2.) (Ing. Mgr. Stanislav Kouba)
 • Stav mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění v České republice (Ing. Václav Zíka)
 • Pružná pracovní doba a práce přesčas (Mgr. Zdeněk Schmied)

Předplatiteli jsou jak daňoví poradci, účetní, auditoři a právníci, tak subjekty z podnikatelské sféry a státní správy a samosprávy. Naším cílem je poskytnout aktuální odborné informace potřebné pro vaši každodenní činnost.

O časopise:

 • aktuální informace z legislativy a její provázanost na praxi
 • přehledné členění do rubrik – daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, správa daní, účetnictví, pracovní právo, pojištění, dotazy a odpovědi a další
 • vybraná témata z každodenní praxe
 • dotazy čtenářů a odpovědi renomovaných odborníků 

Obsah časopisu FDUB 1/2016 ke stažení zde: